NYBESÖKSFORMULÄR Frölunda

För dig som inte besökt någon av våra kliniker innan finns ett formulär som ni gärna får fylla i. Formuläret ger oss viktig information om det besvär du söker för samt detaljer kring din allmänna hälsa. Informationen kommer att behandlas strikt konfidentiellt.