Nacke

Nära hälften av alla patienter som söker hjälp hos en kiropraktor har nackproblem. Nackens funktioner är komplicerade och spelar en central roll i rörelseapparaten.
Finmekaniken består av ett invecklat samspel mellan leder, känslig och djup muskulatur, samt stora delar av nervsystemet.
Vi är därför helt beroende av att nackens finmekanik är intakt för att hålla oss i balans, utföra precisa rörelser och orientera oss efter sinnesintryck från syn och hörsel.

Nacksmärta kan vara plågsamt och påverka vardagen.

Nacksmärta

Ont i nacken indelas vanligtvis i akuta och kroniska nacksmärtor.

Akuta nacksmärtor

En akut nackspärr uppstår vanligen plötsligt och utan någon yttre orsak eller direkt skada. Ofta har låsningen bakomliggande orsaker som har utvecklat funktionsrubbningar i nackens muskler och leder under en längre tid.

Orsakerna kan vara:

 • Spänningar på grund av stress, intensiv koncentration under en tid, irritation, buller eller dåliga ljusförhållanden
 • Problem med synen. Anstränger du ögonen spänner du omedvetet nackmuskulaturen
 • Obekväma arbetsställningar
 • Statiskt och ensidigt arbete
 • Drag, speciellt från den ena sidan (till exempel luftkonditionering i bilen)
 • Dålig säng, madrass eller kudde etc

Vanliga symptom vid akut nackspärr:

 • Nacken låser sig plötsligt och blir stel och smärtar
 • Man vaknar med svårigheter att röra huvudet på morgonen
 • Smärtan sitter ofta i en bestämd punkt i nacken.
 • Ofta vill man hålla huvudet stilla för att undvika smärta
 • Svårt att vrida på huvudet eller böja till sidan utan att samtidigt vrida hela kroppen
 • Smärtorna kan vara intensiva (omöjligt att lyfta huvudet utan att hjälpa till med armarna)
 • Smärtorna förvärras ofta de första 1-2 dagarna, för att sedan gradvis bli bättre
 • Några blir snabbt bra medan andra för andra kan stelheten hålla i sig i veckor eller månader

Nackskador

Nackskador uppstår när nacken utsätts för en yttre kraft eller olycka, som till exempel pisksnärtskada/whiplashskada efter påkörning bakifrån, fall och idrottsskador, slag mot huvudet eller ansiktet etc. Vid misstanke om skelettskador bör nacken röntgas.

Kroniska nacksmärtor

Om nacksmärtorna varar i över tre månader säger man att smärtorna är kroniska. Kroniska smärtor efter nackskador är vanligt. Många blir naturligt nog rädda för att röra nacken efter en skada eller går in i en ond cirkel med ett stelt och onaturligt rörelsemönster för att slippa smärta. Därför avråder man idag från användandet av nackkrage efter akuta skador förutsatt att det inte föreligger en skelettskada.

En skada i nacken kan utveckla sig till flera olika smärtsymptom. Förutom nacksmärtor kan man uppleva smärta mellan skulderbladen, i ryggen eller utstrålande smärtor i skuldra och arm. Men även yrsel, domningar, huvudvärk och ansiktssmärtor kan förekomma. Detta leder ofta till trötthet och dålig sömn.

Cervikogen huvudvärk

En form av huvudvärk som orsakas av låsningar i nackens översta leder som ger huvudvärk, nacksmärtor och en stel muskulatur i övre delen av nacken.

Cervikobrachialgi

När nervrötterna nederst i nacken kommer i kläm som en följd av diskbråck och/ eller förkalkningar efter åldersförändringar, kan intensiva smärtor uppstå ut i armen. Jämför med ischiassmärtor. Smärtan kan komma av ett äkta tryck på en nervrot eller en utstrålning från nackens leder, ledband och muskler.

Kiropraktisk behandling

De flesta nacksmärtspatienter har stor hjälp av kiropraktorbehandling.
Vid valet av behandlingsstrategi lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som en helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.
Kiropraktorn är utbildad i nackens mekanik och vet vilken behandling som är lämplig. En kiropraktor kan även hänvisa till annan professionell hjälp, om problemet inte anses komma från lederna och muskler. Nyare forskning visar att en tidig, aktiv behandlingsform är effektfull.

Kiropraktik
Kroppen är en funktionell enhet, och vi undersöker flera områden än din nacke för att hitta bästa strategi för optimalt resultat.

Detta kan du göra själv

Vid akut nackspärr och skador, kan kylbehandling ge lindring och dämpa inflammationen i leder och muskler. Koncentrera dig på att slappna av, så naturligt som möjligt, även om det gör ont. Ju snabbare du kommer i rörelse, desto snabbare blir du bra. En värktablett eller is/kyla kan hjälpa mot smärta och inflammation.

När bör du uppsöka kiropraktor?

Efter en nackskada:
Ta kontakt på ett tidigt stadium. På så sätt får du hjälp med att snabbt återgå till normal funktion samt hjälp med att förebygga möjlig utveckling av kroniska smärtor.

När du har smärtor eller är osäker om något är fel med nacken:
Kiropraktorn undersöker dig för att komma fram till vad som är fel och gör en värdering om du behöver behandling eller bör hänvisas till annan specialist.

Observera! Har du hög feber och uttalade smärtor när du böjer nacken, bör du snarast uppsöka läkare i händelse av hjärnhinneinflammation.

Whiplash

Whiplash (pisksnärt, pisksmäll) är i sig inte en diagnos utan en förklaring för hur smärtan uppstått (trauma mekanism). Smärta som uppkommer efter snabb rörelse av nacke och bröst rygg i en eller flera riktningar, exempelvis vid trafikolyckor. Själva diagnosen brukar kallas cervikal distorsion (stukning av nacken).

Vanliga symptom

 • Smärta i nacke
 • Smärta i bröstrygg
 • Huvudvärk
 • Problem med minnet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Stelhet/utstrålande smärta i axlar och armar

Orsaker till dessa symptom

Det viktigaste i samband med en olycka som skapat whiplash rörelse i nacke är att få en bra undersökning av kiropraktor eller läkare.
Detta kan vid indikation också kompletteras med undersökning med olika typer av röntgen i området.
Orsaken till att smärtorna uppstår kan variera, det vanligaste är att man fått en sträckning i muskulatur, ligament och ledkapslar. Detta orsakar mikrobristningar och lättare blödning i involverade strukturer vilket leder till smärta och stelhet i området. I samband med denna irritation kan ryggradens leder i nackregionen i många fall inte röra sig normalt. När de akuta reaktionerna lagt sig (48 – 72 timmar) försöker kroppen läka skadade områden (likt en stukning i foten).

kiropraktisk justering nacke

Behandling

Akut stadie
För att kroppen ska rehabiliteras på bäst möjliga sätt utan att långvariga problem uppstår är det viktigt att få igång rörligheten i nacken. Detta behandlas bäst genom att specifik ledfrigörande och muskulär behandling av kiropraktor. Genom att med precision behandla de mest utsatta områdena minskas risken för biverkningar, som annars, i större utsträckning kan uppstå när man behandlar mer generellt.

Långvarigt (kroniskt) stadie
I detta stadie är det mycket sällan det finns synbara fel vid exempelvis en magnetröntgen. Trots detta är det mycket vanligt med besvär trots att månader eller år gått sedan skadetillfället. Detta beror troligen på nackens leder, ligament och muskler innehåller ärrvävnad efter de mikrobristningar som uppstått i dessa strukturer. Det är också troligt att de signaler från nacken som skickas till hjärnan för att berätta om ledernas position och funktion inte fungerar som de tidigare gjort. Genom att behandlas av kiropraktor kan funktionen förbättras och symptomen kan lindras.

Kognitiva besvär (koncentration, minne etc.)
Vad gäller dessa problem har forskningen inte klart kunnat visa hur bästa behandling bör utformas. Många patienter upplever problemen, men att de är övergående på längre sikt. Detta gäller dock inte alla, då en del fortsatt har kognitiva besvär många år efter skadan inträffat. Det har dock rapporterats förbättring hos patienter även på detta plan genom kiropraktisk behandling.

Balansträning

För att utöver den ledfrigörande behandlingen, ytterligare hjälpa lederna att sända korrekta nervsignaler om sin position och funktion till hjärnan, kan balansträning vara ett mycket bra sätt att självbehandla. På samma sätt som muskulatur, skelett och leder är beroende av aktivitet och träning måste balanssystemet hållas aktivt. Om vissa delar av balansorganen (ledposition och funktion) är skadade så kan de tränas upp för att återställa detta.


Kiropraktorn kan ge dig råd och instruktioner.

Dela gärna detta

HITTA KLINIK & BOKA TID

Tidsboking sker enklast online via länken nedan. För akut tid, kontakta din närmaste klinik.

Alla behandlingar måste avbokas senast 24 timmar innan bokad tid annars sker full debitering.