Idrott

Kiropraktorer har varit involverade i behandlingen av idrottsutövare både inom toppidrott och motionsidrott sedan professionens början. Kiropraktik är en behandlingsform som hanterar dysfunktioner i rörelseapparaten och är därmed väl ägnat till att vara en naturlig del av den hälsoinriktade stödapparaten inom idrotten, antingen som självständigt eller som del av ett tvärfagligt team. Många lag och utövare väljer också att ha en kiropraktor som medicinskt ansvarig.

snowboardere på rail

Helhetlig filosofi och pre-habilitering.

Eureka Kiropraktik har byggt klinikerna på en kiropraktisk helhetlig filosofi där de har ändrat fokus från rehabilitering (återvinna ”hälsa”/funktion efter skada/sjukdom) till pre-habilitering (förebyggande arbete för att hindra skada och öka prestationspotential)

Idrottskiropraktik är en specialitet inom kiropraktiken som handlar om förebyggande arbete, hantering av- och rehabilitering av muskel- nerv- och skelettskador, relaterat till idrott eller fysisk aktivitet. Målet för kiropraktorn är att upprätthålla och förbättra idrottsprestationer. Bättre funktion ger bättre prestation.

Målgrupper

Målgruppen för kiropraktorn är inte bara toppidrottsutövare utan också vardags-motionister, barn i idrott och supermotionister.  Alla blir bedömda och behandlade som individer vare sig de är en del av ett lag eller ensam utövar sin idrott.

Genom att jobba med toppidrott ser vi att tillbudet och kompetensen för varje enskild patient i praxis förbättras, då det hela tiden krävs påfyllnad av kunskap och skärpt fokus att jobba med toppidrottsutövaren, där små men specifika tilltag ofta kan göra den stora skillnaden.

Tester

Kiropraktorerna vid Eureka och deras tvärfagliga team gör tester för det de menar är relevant och möjligt på sina utövare, beroende av utövarens historia, livsstil och idrottsgren. De testar och mäter bl.a. den enskilde utövarens fysiologiska tillstånd, muskelstyrka, funktion i nerv-muskel- och skelettapparaten, reaktionshastighet, koordination och så vidare.

Individuell tillpassning

Ut ifrån insamlad data upprättas en utövar-profil, där utövarna hela tiden blir evaluerade, re-testade och mätta upp mot sina egna referenser och potential. Metoden säkrar att teamet runt utövaren hela tiden säkrar att de ligger i framkant, är bättre på att förutse ev. skador samt lägga till rätta för växt och utveckling.

Kiropraktorn är utbildad i att hantera så väl akut skadediagnostik som belastningsrelaterade besvär som ofta beror på felaktig funktion i rörelseapparaten. Kunskapen till nervsystemets funktion försäkrar ytterligare att utövarna hela tiden blir tryggt koordinerade i förhållande till vilka tvärfagliga tilltag som till varje tid rekommenderat före- under- och efter belastning/tävling.

Ekonomi

Med fokus på pre-hab kommer utövaren få bättre kontinuitet i träningen, återhämtar sig bättre och behöver totalt sett mindre behandling. Genom att ligga i framkant får man mindre utgifter för skadebehandling och större möjligheter att lyckas med sina mål.

Vi vill involvera och motivera utövaren till att ta ansvar för sin egen fysiska, kemiska (kost) och mentala hälsa.

HITTA KLINIK & BOKA TID

Tidsboking sker enklast online via länken nedan. För akut tid, kontakta din närmaste klinik.

Alla behandlingar måste avbokas senast 24 timmar innan bokad tid annars sker full debitering.