Stötvågsbehandling

ESWT(Extracorporale Shock Wave Therapy)

Var och När används stötvågsbehandling

De delar av kroppen som vi behandlar är axlar, armbågar, höfter, knän och fötter. I dessa områden behandlas långdragna sen- och muskelbesvär samt även kalkutväxter eller kalkavlagringar i senan/muskeln. Vanliga diagnoser som effektivt behandlas med stötvåg är:

 • Hälsporre
 • Hälseneinflammation
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Kalkaxel
 • Tendiniter/tendinoser omkring axeln
Stötvågsbehandling

Hur fungerar det

Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner i den skadade vävnaden.
Stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens läkningssystem och vetenskapliga studier har bland annat visat följande effekter av stötvågsbehandling:

 • Ökad blodgenomströmning
 • Ökad vaskularisering
 • Ökad vävnadsåterbyggndad
 • Ökad cellmetabolisk aktivtet
 • Nedbrytning av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

Behandlingen

Undersökning och behandlingen utförs alltid av kiropraktor med 5 årig universitetsutbildning

En typisk behandling varar 5–10 minuter då 1000-5000 tryckvågor appliceras på behandlingsområdet. Behandlingen upprepas med 5-7 dagars mellanrum och totalt brukar 5-8 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat. Behandlingen kan göra ont och vissa blir ömma i 24-48 timmar efter behandlingen. Man kan även få blåmärke på behandlat område. Man bör avstå från aktiviteter som belastar behandlingsområdet de närmaste 48 timmarna efter behandlingen.

Vilka resultat kan förväntas

Stötvågsbehandling är en framgångsrik och effektiv metod och upp till 80-90% blir hjälpta av behandlingen, beroende på diagnos. Metoden är mest effektiv på kroniska tillstånd där ofta andra metoder inte lyckats att uppnå förväntat resultat.

När får du inte stötvågsbehandlas

 • Om du har en blödningssjukdom eller använder starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran
 • Om du har hjärt- eller cirkulationsrubbningar
 • Om du har akut inflammation i behandlingsområdet
 • Om du har cancer
 • Om du är gravid
 • Om du fått kortisoninjektion i skadeområdet de senaste två månaderna

HITTA KLINIK & BOKA TID

Tidsboking sker enklast online via länken nedan. För akut tid, kontakta din närmaste klinik.

Alla behandlingar måste avbokas senast 24 timmar innan bokad tid annars sker full debitering.